ELAB Care

Thuiszorg op maat!

 

Workshop Signalering Ouderenmishandeling en Kindermishandeling

 

Professionals moeten bij ouderenmishandeling in de huiselijke kring de verplichte Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling volgen. In de meldcode staat wat zij moeten doen bij (vermoedens van) geweld tegen ouderen en kinderen in huiselijke kring.

Voor huiselijk geweld is bovendien het Stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg geschreven. Het is een aanvulling op het stappenplan van Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.


ELAB Care organiseert in samenwerking met APANTO twee workshops:

  1. Workshop Signalering Ouderenmishandeling en Ontspoorde Mantelzorg
  2. Workshop Signalering Kindermishandeling 

De workshops zijn open voor alle zorgprofessionals maar ook voor overige belangstellenden. Tijdens de drie uur durende workshop leren de zorgprofessionals:

  • wat is ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg  / wat is kindermishandeling
  • welke signalen ze kunnen opvangen
  • wat zijn de stappen van de meldcode
  • en welke hulp er geboden kan worden.  

Hoewel de opzet van beide workshops dezelfde is, verschillen zij inhoudelijk en worden daarom afzonderlijk georganiseerd. 

Locatie:

Alle workshops worden gehouden in de vergaderruimte van:

Nova Flex Office
Scherpdeel 28
4703 RJ Roosendaal


Data:

Workshop Signalering Ouderenmishandeling en Ontspoorde Mantelzorg


28 maart 2019 van 9:00 tot 12:00


Workshop Signalering Kindermishandeling

13, 26, 27 maart van 9:00 tot 12:00

28 maart 2019 van 13:00 tot 16:00

.

Er geldt een maximum van 15 deelnemers per workshop. Indien u inschrijft voor een workshop die inmiddels vol is, kan doorschuiving naar een middagcessie (van 13:00 tot 16:00) of naar een andere datum plaatsvinden. U ontvangt daarover dan bericht. 


Voor werkgevers:

Wanneer u werkgever bent in de zorg en u ziet ook het belang van deze workshop, en u wilt uw medewerkers collectief inschrijven, neem dan contact met ons op voor een maatwerk afspraak. Telefoon 0162-741449 en vraag naar Ginger Fernandes.


Kosten:

De vergoeding voor de workshop bedraagt € 69,50 per deelnemer en dient bij inschrijving te worden voldaan.


Inschrijven: